Vedugnens historia

 

Eld har använts för att laga mat för de mänskliga samhällen sedan tusentals år tillbaka. Eld gav oss både värme och säkerhet. Elden gav oss ett sätt att göra maten lättare att bevara och mer lättsmält, för att inte nämna mer välsmakande.

Elden ansågs vara ett heligt fenomen av våra tidigaste förfäder och snart blev den inskriven i artefakten i sina liv; Spettet, Trefotsstativet och Elden. 

De tidiga enkla ugnarna var bland de första uppfinningarna som utnyttjade energin från elden. Den första ugnar som byggdes var gjorda av lera och har därför inte bevarats intakta genom tiderna.

Vad vi vet om de tidigaste ugnarna är bara tillräckligt för att lära sig om den sociala strukturen i de grupper som använde dem. Vitruvius, en romersk historiker skrev ner form och proportioner på ugnarna som var i bruk under hans tid. Läs mer http://sv.wikipedia.org/wiki/Vitruvius

Sedan dessa detaljerade redovisningar av de vedeldade ugnarna så har lite förändrats i den övergripande utformningen eftersom inget förändrats i hur ved brinner.

Det fanns även mobila vedugnar under 1600 talet troligen långt tidigare. Den form och proportioner som Vitruvius skrev ner är samma som används iPanyol´s vedugnar. Den unika leran (Terre Blanche) från Larnage i Frankrike gör dessa ugnar till dom bästa som finns.