Varför Panyols Vedugnar  (vedugnar sedan 1840)

Eld kräver syre och måste kunna föra ut rökgaserna i samma takt som den tar in ny syre. Storleken och formen på ugnen kan avgöra hur effektivt syret kan tillföras till elden och samtidigt föra ut rökgaserna.

En välproportionerad ugn behöver en dörröppning som gör att syret kan komma in utan att störa utflödet av rökgaserna. Om dörröppningen är för hög kommer effektiviteten i ugnen att minska och släppa ut värmen.

En ugn med ett för lågt tak gör att inkommande syre och utgående rökgaser kommer att blandas och skapa turbulens som bromsar bägge flödena. Nettoresultatet är att elden kommer att slockna eller brinna dåligt. 

En ugn med för högt tak kommer inte ge dom heta rökgaserna tillräckligt med kraft så att rökgaserna kan komma ut ur ugnen, samtidigt som nytt syre kan komma in och hålla elden vid liv.

Om strålningsvärmen från taket blir för låg så blir tillagningen blir ojämn – pizzan blir mer som en stekt pizza. En vedugnsbakad pizza där värmen är balanserad så tillagas det på båda sidor samtidigt, det vill säga kontaktvärmen från golvet blir ungefär samma som strålningsvärmen från taket/domen .

Om ugnstaket är för lågt kommer elden att få för lite syre och när elden försöker komma igång så kommer den att kväva sig själv i sin egna rökgaser.

Panyol har antagit en princip för vedeldade ugnar dvs samma proportioner som romarna utarbetade, detta har resulterat i en helt unik ugn för vår samtid.

Panyol har bibehållit korrekt dörr- och takhöjd som är det väsentliga. Ett annat viktigt inslag för en korrekt fungerande ugn har att göra med massan av ugnen. Massan eller murverket av ugnen och dess uppbyggnad ger termiska egenskaper detta är vad som kännetecknar en bra fungerande ugn. 

Värmen som genereras av elden absorberas in i ugnens väggar under den tid som elden brinner. När elden har blivit till kol och tagits bort så börjar ugnen släppa ifrån sig värme som har lagrats in i ugnsväggarna. Om väggarna i ugnen är för tunna (liten massa), kommer den inte att kunna frigöra tillräckligt med värme under den tid som krävs för att baka flera satser bröd eller ett större antal pizzor under ett par timmar. Detta betyder inte att mer massa är bättre. En alltför stor massa gör att den absorberar för mycket värme som kommer att leda till att du att bränner mer ved än vad som behövs och det tar för lång tid för ugnen att komma upp till rätt temperatur.

Olika sätt att mura och olika cementtyper, därtill kommer de olika typer av tegel eller sten som inte har förmågan att ge optimala förutsättningar för att tillaga livsmedel i och är därmed inte lämpliga för att bygga vedugnar med.

Vad som är bra material för att bygga vedeldade ugnar och vad som skiljer bra material från dåliga är dess densitet. Det tätare materialet kommer att ta till sig värmen snabbare men kommer också snabbare att släppa ifrån sig värmen. Med korta värmecykler till följd så är den därmed inte lämplig för vedugnar. Material som har för lös densitet tar för lång tid på sig att absorbera värmen och därmed också släppa ifrån sig värmen långsammare. Resultatet är att det blir för långa värmecykler till följd, det är därmed inte lämpligt för vedugnar.

Sedan romarrikets tid har man hyllat ”Terre Blanche” (leran) för den naturliga balansen mellan densitet/porösitet som gör denna lera utmärkt för att tillverka värmetåligt tegel samt de bästa vedeldade ugnarna i världen.

Det gör att ugnarna behåller sin värme under lång tid, tiden kan då utnyttjas för att tillgaga mat eller baka en större mängd olika bröd som ska tillagas i olika temperaturer se bild.

Panyol drivs idag av en tradition att endast producera den finaste och de bästa ugnarna från samma lera som en gång föredrogs av romarna. Panyol har gjort stora ansträngningar för att skapa den bästa kvalitetsugnen genom att kombinera de bästa materialen som finns idag och en väl beprövad konstruktion med modern teknik. Dessutom används inget murbruk inne i vedugnen utan det läggs utanpå så det finns ingen risk att murbruket kommer i kontakt med det tillagade. En vedugn är perfekt till brödbak, pizzabak eller matlagning, medan en pizzaugn bara är en pizzaugn och inget annat.

Panyol´s vedugnar har ifrån de franska myndigheterna fått den högsta rankingen när det gäller livsmedelssäkerhet. De är certifierade i EU enligt (EU-direktiv nr 84-500 kategori 3 ***).

Eld och Lågor bygger

Eld och Lågor bygger professionella ved/pizzaugnar som många tycker är dom snyggaste på den svenska marknaden!

Allt är gjort för hand; delarna är formade för hand som sedan bränns, ugnarna platsbyggs för hand, detta gäller även dom små ugnarna för hemmabruk – allt är av högsta kvalitet!

Ugnarna är prisbelönta för att behålla dom gamla hantverksmässiga traditionerna med modernt miljöarbete.

Ugnarna är byggda av ett material som heter TerraBlanc, ”Romarna” ansåg det var överlägset bäst. Innehåller inga tungmetaller eller gifter och är testade hos Cofrac, ceritifierade enligt direktive 84/500/CEE (certifikatet finns på vår hemsida). Så vitt vi vet är vi ensamma om det i Sverige!

Ugnsdelarna kommer från ett företag som hållit på sedan 1840, dom är byggda i rätt proportioner, öppningen är i rätt storlek. – ALLT för att ugnen ska leverera den bästa pizzan eller brödet mm. Även öppningen är av rätt storlek.

VIKTIGT är att öppningen har rätt storlek så att luft som ska in i ugnen inte blandas med den som ska ut, vilket sker om öppningen är för stor. Takhöjden inne i ugnen är lagom hög så att strålningsvärmen balanseras med kontaktvärmen från golvet så att pizzan eller brödet blir jämt gräddat.

Om takhöjden är för hög så blir pizzan stekt och brödet blir ojämt gräddat.

En riktig vedugn har stor massa (1500 kg), små ugnar (ca 360 kg) för att kunna lagra energi är det helt avgörande. Vill man ha ett proffsigt resultat, gäller dessa förutsättningar även för att baka bröd, pizza eller matlagning mm.

Vill ni ha en vedugn av högsta kvalitet och snygg att titta på ska ni kontakta oss.

Ni finner våra ugnar på stjärnrestauranger, hotell och Sveriges bästa pizzerior över hela Sverige, vi har byggt ca 75 st under dom senaste åren. Dom kan byggas så att den följer den befintliga inredningen eller byggas in så den inte syns eller fristående, du kan se exempel på våra byggen i den övre menyn under galleri!