Miljö

Miljöpåverkan när det gäller tillverkning och användning av Panyol’s vedugnar.

Panyol går mot en hållbar utveckling och ekodesign, Panyol’s ugnar uppfyller redan många kriterier, – hittills ingen officiell certifiering av ett auktoriserat organ utan en självdeklaration. Ugnarna är designade för att ha en mycket lång livslängd, jämförbar med husbyggen. Faktum är att, förutsatt att delarna är korrekt monterade, separeras materialen från utsidan och skyddas följaktligen insidan.

Antalet delar är optimerad och anpassade på så sätt att materailåtgången minimeras Det enda råmaterialet är (Terre Blanche de Larnage, Larnages vita jord) från stenbrottet som ligger 5 km från fabriken. De eldfasta delarna som produceras av denna lokala resurs har fått utformning som härrör från Panyol’s kunnande och har studerats och designats för en optimering av de termiska egenskaperna i ugnarnas massa. Alla våra ugnsmodeller oavsett storlek använder samma keramiska golvplattor, skorstensstos och dörr, endast antalet delar och slutstenen skiljer sig åt.

Stenbrottet är en hållbar och förvaltad naturresurs, Panyol’s stenbrott drivs endast för tillverkning av deras vedelade ugnar (vi säljer ingen White Earth som råvara). Panyol är mycket uppmärksam på bevarandet av denna lera som är identitetssymbolen för deras ugnar.

Produktionstekniken

Produktionstekniken har låga utsläpp och en minimerad energiförbrukning Panyol’s tillverkningsprocesser använder endast vatten, jord, luft och gasenergi. Deras miljöpåverkan är begränsad, vattnet som används för att tvätta leran återvinns i slutna kretsar, tegelavfallet återvinns eller mals till chamotte som används för isolering av ugnarna; bitarna är naturligt lufttorkade.

Energimässigt

Energimässigt drivs tunnelugnen dygnet runt, ett system som gör det möjligt att återvinna värmen från ångorna för att torka delarna. 2009 installerades solcellspaneler på fabrikens tak (33 kvm) som förbättrar den globala energibalansen på produktionsplatsen. Detta gör att Panyol kan undvika att släppa ut cirka 20 ton CO2 varje år.

Ugnarna är mycket uppskattade, lätta att använda och tillåter användning av förnybar energi (ved).

Rengöring

Vidare under varje uppvärmning genomgår rester av fett och annan smuts pyrolys, så rengör ugnen sig själv. För att använda ugnarna krävs ved som är en förnybar resurs. AB Eld & Lågor ger rekommendationer avseende nödvändig kvantitet och vilken typ av trä som kan användas och uppmuntrar kunderna att använda så mycket som möjligt av de lokala träslagen.

Våra rekommendationer

AB Eld & Lågor rekommenderar att INTE använda behandlat eller målat trä eftersom deras toxicitet skulle lagras i den vita keramiken. Vi rekommenderar också att så mycket som möjligt att återvinna askan från vedförbränning genom att använda den som gödningsmedel och anti-snigelprodukt i grönsaksträdgårdar (incitament till en gammal naturlig praxis).