Rökgasrening

Om du som pizzeria- eller restaurangägare har problem med grannar som klagar på rök från din grill, vedugn eller liknande, så har vi en lösning till dig. – En rökgasrening (scrubber) kan sänka sotnivåerna upp till 95%  den renar era rökgaser så det nästan bara kommer ut vattenånga ur skorstenen.

Olika typer av rökgasreningar och deras karakteristiska egenskaper

Elektro partikel avskiljare: Endast för torra rökgaser från braskaminer, avlägsnas endast stora sot och askpartiklar som är större PPM 2,5 rengöring av system är komplicerat, avlägsnar inget fett i rökgaserna samt tar inte bort lukter.

Aktivt kol: Klarar ej höga ingångstemperaturer, dyrt, stort tryckfall, snabbt utmattad, tar ej bort fet.

Katalysator keramik: Hög rengöringstemperaturer på 600°C endast sot från förbränning, aska täpper till keramiken, tar ej bort fet.

Cyklon: Hög tryckförlust, avlägsnar endast sot stora och askpartiklar, täpper till systemet, avgaser måste vara torra, får inte innehålla fett

Textilfilter: Låg ingångstemperatur, högt tryckfall, rökgaser måste vara torra, ej innehålla fett, hög brandrisk, omständig rengöring.

Konkurrenters rökgasrening: Endast 1-stegs rengöring, risk för tilltäppta munstycken, hög vattenförbrukning, dålig och omständig rengöring, som måste göras ofta.

Vårt vattenburna system

Flerstegs rökgasrening med vatten, låg vattenförbrukning, högt tryck i munstycken, liten risk för tilltäppta munstycken, tar även bort fett från grillar och lukter, renar rökgaser upp till 95%, automatisk rengörning, litet manuellt underhåll endast 1 gång i månaden, ca 15 min, lågt ljud endast 65 db. 

Ladda ned kataloger och video här!