Varför Panyols Vedugnar

Eld kräver syre och måste kunna föra ut rökgaserna i samma takt som den tar in ny syre. Storleken och formen på ugnen kan avgöra hur effektivt syret kan tillföras till elden och samtidigt föra ut rökgaserna. En välproportionerad ugn behöver en dörröppning som gör att...